Salgsassistentelev

Har du en sælger gemt i maven, let til smil og ambitioner om at yde førsteklasses kundeservice? 

På uddannelsen lærer du, foruden vejledning og servicering af kunder, at købe varer ind, lagerstyring og regnskab. Du har mulighed for at specificere uddannelsen, så den matcher netop dine interesser.

Uddannelsen som salgselev tager 2-3 år, hvis du tager den som en ordinær erhversuddannelse, og 4 år hvis du tager den med et EUX-forløb.

Du kan læse mere om at tage en erhvervsuddannelse med et EUX-forløb her.

Forudsætninger

Som salgsassistent er det centralt at du:

 • Er serviceminded – også når der er travlt
 • Er god til at tale med mange forskellige mennesker
 • Er god til at sælge
 • Har god fysik – du står og går meget
 • Er indstillet på skiftende arbejdstider

 

Uddannelsens opbygning og undervisning

Uddannelsen består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet er delt op i to dele – en 1. del og en 2. del, som begge varer 20 uger. Efter grundforløbet følger et hovedforløb, som veksler mellem praktik i en virksomhed og skoleophold. På hovedforløbet kan du vælge mellem flere forskellige områder, du kan specialisere dig indenfor. Du vil blive undervist i fag som erhvervsøkonomi, IT, afsætning, dansk, engelsk og selvfølgelig fag, der retter sig specifikt mod den branche, du vælger.

Du kan læse mere om en erhvervsuddannelses opbygning her.

Hvor kan jeg læse uddannelsen som salgsassistent?

Grundforløbets 1. del kan tages på alle landets erhvervsskoler. 2. del af grundforløbet kan tages på følgende skoler rundt om i landet:

Jylland

Fyn

Sjælland

Lolland

Det efterfølgende hovedforløb kan tages på udvalgte skoler rundt om i landet – oftest forholder det sig sådan, at de skoler, der udbyder grundforløbets 2. del også udbyder hovedforløbet.

Specialer på detailuddannelsen

Med en uddannelse inden for detail har du mulighed for at specialisere dig inden for områderne: Salgsassistent med eller uden profil, Digital handel, Convenience, dekoratør og blomsterdekoratør. Alle disse specialer varer 3 år.

Salgsassistent

Vælger du at specialisere dig som salgsassistent vil fokus være på vejledning af kunder, præsentation af varer og butiksdrift. Du vil også lære at købe varer ind og få viden om butikkens økonomi. Du kan både tage en salgsassistentuddannelse med og uden profil. Som salgsassistent med profil vil du blive uddannet inden for en bestemt branche og få et indgående kendskab til denne. Brancheprofilerne kan blandt andet være E-handel, kolonial, tekstil, kapitalkædedrift og mange flere. Det er forskellige fra skole til skole, hvilke profiler der udbydes.

Digital handel

Med specialet Digital handel lærer du om salg og kundeservice via digitale platforme. Du får en generelt digital forretningsforståelse, og lærer blandt andet at analysere kundernes forbrugsmønstre på nettet.

Convenience

Specialet Convenience giver dig viden om salg og kontrol af fødevarer. Du lærer blandt andet om indkøb, betjening af kunder og den vare du skal sælge. Inden for specialet kan du vælge om du vil arbejde med mad, bagerier eller coffee shops.

Blomsterdekoratør

Som blomsterdekoratør lærer du alt fra at binde blomster til at kombinere de rigtige farver og former, så det passer til den opgave, du skal løse. Her er det vigtigt med en kreativ tankegang og en lyst til at arbejde med hænderne.

Dekoratør

Med denne specialisering kan du blive den, der står i spidsen for de udstillinger, der pryder vinduet til en forretning eller et stormagasin. Du kommer til at lære at lave og opstille dekorationer og arrangere udstillinger.

 

Detailuddannelsen med EUX

Du kan vælge at tage din detailuddannelse med et EUX-forløb og dermed få en erhvervsfaglig studentereksamen.

Vælger du at tage uddannelsen med et EUX-forløb, er opbygningen lidt anderledes end ved den ordinære erhvervsuddannelse. Foruden et grundforløb og et hovedforløb er der et studiekompetencegivende forløb af 1 års varighed, som er placeret mellem grundforløbet og hovedforløbet.

For at få adgang til det studiekompetencegivende forløb, er der en række fag, som du skal have gennemført på grundforløbet:

 • Grundforløbets 1. del: Dansk C, engelsk C og samfundsfag C
 • Grundforløbets 2. del: Informationsteknologi C, erhvervsøkonomi C, organisation C, afsætning C samt matematik C.

Der er ligeledes en række krav, du skal opfylde for at kunne gå i gang med hovedforløbet efter det studiekompetencegivende forløb. Du skal have et bevis for EUX 1. del, hvilket du opnår ved at gennemføre følgende fag på det studiekompetencegivende forløb:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Informationsteknologi B
 • Enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B
 • Enten erhvervsjura C, andet fremmedsprog C eller innovation C
 • En række valgfag

Udover disse fag skal du udarbejde en større skriftlig opgave samt et eksamensprojekt.

Denne eksamen består af prøver i 6 fag på gymnasialt niveau, som udtrækkes. Udover det skal du bestå en mundtlig prøve, som tager udgangspunkt i dit eksamensprojekt samt en større skriftlig opgave.

Hele uddannelsen afsluttes med en gymnasial eksamen og en fagprøve.

Læs mere om et EUX-forløb her.

Karrieremuligheder og videreuddannelse

Med en detailuddannelse kan du finde job i butikker, supermarkeder og stormagasiner. Dine muligheder stopper dog ikke der. Uddannelsen som salgsassistent danner nemlig grundlag for, at du en dag kan blive afdelingsleder, butikschef, salgskonsulent, indkøber eller lignende.

Har du bare ikke fået nok uddannelse efter 3 år, har du med datailuddannelsen også rig mulighed for at videreuddanne dig. Du kan søge om optagelse på følgende erhvervsakademiuddannelser:

Tager du uddannelsen med et EUX-forløb kan du videreuddanne dig på lige fod med dem, der har taget en gymnasial uddannelse.

Hvad får en salgsassistentelev i løn?

Du kan blive klogere på, hvad en salgsassistentelev får i løn ved at se overenskomsten indenfor faget her.

Overenskomsten er en aftale mellem fagforening og arbejdsgivere. Det er den, der afgøre, hvad du kan modtage i elevløn. Husk at holde dig opdateret omkring en ny overenskomstaftale, da det kan ændre din løn.

Hvis du har spørgsmål angående elevløn, rådes du til at kontakte fagforeningen, da de vil kunne give dig de præcise svar.