Handelselev

Har du, hvad der skal til for at lave en god handel, og vil du være med til at skabe værdi for en virksomhed?

Som handelselev kommer du til at arbejde med en bred vifte af handelsrelaterede opgaver med fokus på handel mellem virksomheder. Der vigtigt, du har talegaverne i orden, da jobbet indebærer, at du skal snakke med mange forskellige mennesker. Det er også en forudsætning, at du har sans for handel og salg, er god til tal og har styr på fremmedsprog.

Uddannelsen som handelselev tager 3 år, hvis du tager den som en ordinær erhvervsuddannelse og 4 år, hvis du tager den med et EUX-forløb.

Du kan læse mere om at tage en erhvervsuddannelse med et EUX-forløb her.

 

Forudsætninger

Som handelsassistent eller sælger det centralt at du:

 • Er god til at tale med mange forskellige mennesker
 • Har sans for handel og salg
 • Er god til tal og til at indgå aftaler
 • Er god til fremmedsprog

Uddannelsens opbygning og undervisning

Uddannelsen består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet er delt op i to dele – en 1. del og en 2. del, som begge varer 20 uger. Efter grundforløbet følger et hovedforløb, som veksler mellem praktik i en virksomhed og skoleophold. Du vil gennem uddannelsen opnå viden om den handel, der foregår mellem virksomheder. På skolen vil du blandt andet blive undervist i salg, salgsplanlægning, indkøb, logistik samt vare- og produktkendskab baseret på dit valgte speciale. Du vil også have fag som forretningsforståelse, kundekommunikation og samarbejde.

Du kan læse mere om en erhvervsuddannelses opbygning her.

Hvor kan jeg læse uddannelsen som handelselev?

Grundforløbets 1. del kan tages på alle landets erhvervsskoler. 2. del af grundforløbet kan tages på følgende skoler rundt om i landet.

Jylland

Fyn

Sjælland

Lolland

Bornholm

Det efterfølgende hovedforløb kan tages på udvalgte skoler rundt om i landet – oftest forholder det sig sådan at de skoler, der udbyder grundforløbets 2. del også udbyder hovedforløbet.

Specialer på handelsuddannelsen

Med en handelsuddannelse har du mulighed for at specialisere dig som følgende: Handelsassistent (salg), Digital handel B2B, indkøbsassistent og logistikassistent. Alle specialerne er af 3 års varighed.

Handelsassistent

Hvis du vælger at specialisere dig som handelsassistent, vil kundeadfærd og handelsteknikker være i fokus. Du vil lære at planlægge salg og tilrettelægge markedsanalyser. Du har på specialet mulighed for at specialisere dig inden for en bestemt branche: auto, VVS, stål, træ- og byggematerialer, værktøj og værktøjsmaskiner, landbrugsmaskiner samt el. Du kan også vælge et mere bredt speciale som storkunde.

Digital handel B2B

Digital handel er blevet yderst udbredt, og langt størstedelen af alle virksomheder har i dag en digital handelsplatform – om ikke andet som supplement til deres fysiske tilstedeværelse. Med specialet Digital handel B2B lærer du om digital handel, kundeservice og forretningsforståelse med henblik på B2B (business-to-business). Du lærer desuden også at analysere kundernes digitale købsmønstre.

Indkøbsassistent

På dette speciale vil du lære om indkøb og hele processen fra leverandøren til varen bliver leveret hos kunden. Du vil få kendskab til markeder i ind- og udland, herunder udenlandske betalingsmuligheder samt import og eksport.

Logistikassistent

Hvis du kan se dig selv tilrettelægge vareforsendelser til flere kunder, så er det specialet som logistikassistent, du skal vælge. Her vil du udover tilrettelæggelsesprocessen lære om forsendelsespris samt oplagring af varer.

 

Handelsuddannelsen med EUX

Du kan vælge at tage din handelsuddannelsen med et EUX-forløb og dermed få en erhvervsfaglig studentereksamen.

Vælger du at tage uddannelsen med et EUX-forløb, er opbygningen lidt anderledes end ved den ordinære erhvervsuddannelse. Foruden et grundforløb og et hovedforløb er der et studiekompetencegivende forløb af 1 års varighed, som er placeret mellem grundforløbet og hovedforløbet.

For at få adgang til det studiekompetencegivende forløb er der en række fag, som du skal have gennemført på grundforløbet:

 • Grundforløbets 1. del: Dansk C, engelsk C og samfundsfag C
 • Grundforløbets 2. del: Informationsteknologi C, erhvervsøkonomi C, organisation C, afsætning C og matematik C.

Der er ligeledes en række krav, du skal opfylde for at kunne gå i gang med hovedforløbet efter det studiekompetencegivende forløb. Du skal have et bevis for EUX 1. del, hvilket du opnår ved at gennemføre følgende fag på det studiekompetencegivende forløb:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Informationsteknologi B
 • Enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B
 • Enten erhvervsjura C eller andet fremmedsprog C
 • En række valgfag

Udover disse fag skal du udarbejde en større skriftlig opgave samt et eksamensprojekt.

Denne eksamen består af prøver i 6 fag på gymnasialt niveau, som udtrækkes. Udover det skal du bestå en mundtlig prøve, som tager udgangspunkt i dit eksamensprojekt samt en større skriftlig opgave.

Hele uddannelsen afsluttes med en gymnasial eksamen og en fagprøve.

Du kan læse mere om et EUX-forløb her.

Karrieremuligheder og videreuddannelse

Med en handelsuddannelse åbner du op for et væld af karrieremuligheder i forskellige virksomheder, der beskæftiger sig med handel i højere eller mindre grad. Du kan få job i små såvel som store virksomheder.

Har du ikke fået nok uddannelse efter 3 år, og er du ivrig efter at lære endnu mere? Så har du efter endt uddannelse både mulighed for at læse videre på en erhvervsakademiuddannelse eller en professionsbachelor.

Du har adgang til følgende erhvervsakademiuddannelser:

Af professionsbachelorer har du adgang til:

Bemærk dog, at visse af disse uddannelser har specifikke adgangskrav.

Tager du handelsuddannelsen med et EUX-forløb har du samme muligheder for at videreuddanne dig som dem med en gymnasial uddannelse.

 

Hvad får en handelselev i løn?

Som elev modtager du løn under dit forløb. Du kan blive klogere på, hvad en handelselev kan få i løn ved at se overenskomsten indenfor faget her.

Overenskomsten, som er en aftale mellem arbejdsgivere og fagforening, er med til at bestemme, hvad du kan få i løn som elev. Du skal i den forbindelse holde dig opdateret omkring, hvorvidt der bliver indgået en ny overenskomstaftale, da det vil kunne ændre din elevløn.

Har du spørgsmål angående elevløn, kan du kontakte fagforeningen, som kan give dig de præcise svar.