Landbrugsuddannelsen

Banker dit hjerte for et liv på landet, og vil du gerne arbejde med dyr og jordbrug?

Med landbrugsuddannelsen kan du blive en vaskeægte bonderøv, som ser charmen i højt til loftet og åbne landskaber i den daglige gøren. Som landmand vil planternes vækst og dyrens trivsel være i fokus. Uddannelsen vil give et indgående kendskab til både gårdens dyr og jorden omkring, men også hvordan man vedligeholder de forskellige maskiner og bygninger, der bliver brugt i processen.

Uddannelsens varighed afhænger af, hvilket speciale du vælger at afslutte med, og om du vælger at læse uddannelsen med et eux-forløb. Tager du uddannelsen som en ordinær erhvervsuddannelse varer den minimum 2 år og 4 måneder og maksimum 5 år og 11 måneder. Tager du den med et eux-forløb kan du vælge to specialer, der begge varer 4 år og 3 måneder.

Du kan læse mere om at tage en erhvervsuddannelse med eux-forløb her.

 

Forudsætninger

Som landmand er det vigtigt, at du:

 • Har god fysik til hårdt fysisk arbejde
 • Er indstillet på varierende opgaver alt efter sæson
 • Sætter sikker højt
 • Kan arbejde selvstændigt og sammen med andre
 • Er forberedt på at skulle anvende it-teknologi

 

Uddannelsens opbygning og undervisning

Uddannelsen består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet er delt op i to dele – en 1. del og en 2. del, som begge varer 20 uger. Efter grundforløbet følger et hovedforløb, som veksler mellem praktik i en virksomhed og skoleophold.

På skolen vil du blandt andet blive undervist i:

 • husdyr
 • plantedyrkning
 • teknikfag og sprøjteteknik

Du vil også få fag som matematik, arbejdsmiljø samt byggeri og samfund.

Du kan læse mere om en erhvervsuddannelses opbygning her.

 

Hvor læses uddannelsen som landmand?

Grundforløbets første del kan tages på alle landets erhvervsskoler. Hvis du allerede ved grundforløbets start ved, hvilken uddannelse du sigter mod, er det en fordel at vælge en skole med en fagretning, der leder mod den ønskede uddannelse.

Anden del af grundforløbet kan tages på følgende skoler rundt om i landet:

Jylland

Fyn

Sjælland

Skolerne, der udbyder grundforløbets 2. del, udbyder ofte også uddannelsens hovedforløb, men ikke altid. Tjek skolens hjemmeside.

 

Specialer

Du kan afslutte uddannelsen som landbrugsassistent (trin 1), landmand med speciale i husdyr eller planter (trin 2), som jordbrugsmaskinfører (trin 2), produktionsleder (trin 3) eller agrarøkonom (trin 4).

Landbrugsassistent

Vælger du at afslutte uddannelsen med specialet landbrugsassistent kommer du til at beskæftige dig med de almindeligt forekommende opgaver inden for landbruget.

Landmand med speciale i husdyr

På dette speciale lærer du blandt andet at vurdere dyrebesætninger, at planlægge avl, tage stilling til foderkvalitet, Du lærer også om transport af dyr og dyrevelfærd.

Landmand med speciale i planter

Her lærer du om såning, gødning og sprøjtning, og hvordan planer for dette udarbejdes. Du vil også lære om arbejdet med og vedligeholdelsen af de forskellige landbrugsmaskiner, der anvendes i driften.

Jordbrugsmaskinfører

På dette speciale er der fokus på de forskellige maskiner, der bruges i landbruget. Du lærer at bruge værkstedsmaskiner og håndværktøj til at vedligeholdelse og reparationer.

Produktionsleder

Som produktionsleder, afslutter du uddannelsen på trin 3, som også kaldes landbrugets lederuddannelse. Her bliver din landbrugsfaglige viden kombineret med fag om økonomisk, strategisk og personalpolitisk ledelse inden for landbrugsfaget.

Agarøkonom

Dette speciale er ideelt for dig, der drømmer om at have en mere rådgivende konsulentrolle i landbrugserhvervet. Der er fokus på langsigtede strategier indenfor planlægning og salg samt udvikling af dine evner som leder. Da dette speciale er på trin 4, er det også en del at det der bliver kaldt landbrugets lederuddanelse.

 

Landbrugsuddannelsen med eux

Du kan vælge at tage din landbrugsuddannelsen med et eux-forløb og dermed få en erhvervsfaglig studentereksamen. Du kan tage specialerne husdyr, planter og jordbrugsmaskinfører med eux-forløb.

Der er dog en række krav, du skal opfylde for at kunne fortsætte på hovedforløbet efter endt grundforløb. På grundforløbet skal du have gennemført følgende fag:

 • Grundforløbets 1. del: Dansk C, engelsk C og samfundsfag C
 • Grundforløbets 2. del: Matematik C, kemi C og biologi C

Gennem hele din uddannelse skal du have følgende fag på gymnasialt niveau:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Samfundsfag C
 • Matematik B
 • Biologi B
 • Fysik C
 • Kemi B
 • Erhvervsøkonomi C
 • Valgfag på C-niveau

Du kan læse mere om at tage en erhvervsuddannelse med eux-forløb her.

 

Karrieremuligheder og videreuddannelse

Som færdiguddannet landmand kan du få job i forskellige former for landbrug alt afhængig af, hvilket speciale du vælger. Du kan også komme til at beskæftige dig med salgsarbejde inden for erhvervet.

Som agarøkonom eller produktionsleder har du lidt andre muligheder, når du er færdiguddannet. Som produktionsleder kan du få arbejde af mere økonomisk karakter. Du får redskaber, der gør dig i stand til at analysere og vurdere behovet for eventuelle ændringer i den daglige produktion.

Som agarøkonom kan du arbejde med ledelse og rådgivning inden for landbruget. Du kan også få job i virksomheder og organisationer med tilknytning til landbrugserhvervet.

Ønsker du at uddanne dig yderligere efter uddannelsen, har du mulighed for det. Du kan bruge Adgangskortet for at se hvilke uddannelser du har adgang til. Hvis du ikke opfylder alle adgangskravene til en uddannelse, har du mulighed for at tage enkelte fag eller niveauer ved supplering.

Tager du landbrugsuddannelsen med et eux-forløb, kan du videreuddanne dig på lige fod med dem, der har taget en gymnasial eksamen.

 

Hvad får en landbrugselev i løn?

Bliv klogere på, hvad du får i løn som landbrugselev ved at klikke på linket her.

Din løn som elev bestemmes ud fra den overenskomst, der er lavet mellem arbejdsgivere og fagforening. Husk at hold dig opdateret, hvis en ny overenskomst  bliver indgået, da det kan påvirke, hvad du får i elevløn.

Har du spørgsmål angående din løn som landbrugselev, kan du kontakte din fagforening, som kan give dig de mest præcise svar.