Erhvervsuddannelsesforløb

En erhvervsuddannelse består af to forløb – et grundforløb og et hovedforløb. Du starter på grundforløbet, som tages på en erhvervsskole, og fortsætter derefter på et hovedforløb, som veksler mellem skoleperioder og praktik i en virksomhed. 

Grundforløbet

Grundforløbet på en erhvervsuddannelse er delt op i to – en 1. del og en 2. del. Begge forløb har en varighed af et halvt skoleår. Det er ikke sikkert, du behøver at gennemføre begge dele – det afhænger af, hvornår og hvordan du begynder din uddannelse.

Du kan enten starte din uddannelse på grundforløbets 1. del eller starte direkte på 2. del, hvis du opfylder de specifikke krav hertil.

 

Start på grundforløbets 1. del

Påbegynder du din erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse eller senest et år efter, du har afsluttet 9. eller 10. klasse, skal du som regel starte på grundforløbets 1. del.

 

Start på grundforløbets 2. del

Har du allerede fundet en praktikplads i en virksomhed, inden du påbegynder din erhversuddannelse, kan du starte direkte på grundforløbets 2. del. Indgår grundforløbets 1. del ikke som en del af din uddannelsesaftale med virksomheden, kan du starte på 1. del – ellers skal du starte på 2. del.

Du har også mulighed for at starte direkte på grundforløbets 2. del efter udgangen af det kalenderår, hvor du har afsluttet 9. eller 10. klasse. Afslutter du eksempelvis i august 2018, kan du starte direkte på 2. del fra januar 2019. Bemærk dog, at visse uddannelser stiller høje krav til, hvad man skal have nået gennem grundforløbet – det kan altså være en fordel både at tage grundforløbets 1. del og 2. del.

Har du afsluttet din 9. eller 10. klasse for mere end et år siden, når du påbegynder din erhvervsuddannelse, skal du starte direkte på grundforløbets 2. del.

Har du i 1 år efter 9. eller 10. klasse modtaget undervisning på en produktionsskole, er du udelukket fra at starte på grundforløbets 1. del. Det samme gælder, hvis du har taget 1 år eller mere af en gymnasial uddannelse. Her er det altså påkrævet, at du starter direkte på grundforløbets 2. del.

 

Hovedforløbet

Efter gennemført grundforløb følger et hovedforløb. Dette hovedforløb kan – afhængig af uddannelse – bestå af flere trin og specialer af forskellig varighed. Hovedforløbet varer typisk 2-3,5 år.

Din uddannelses totale længde afhænger altså både af dit uddannelsesvalg, trin og specialer samt varigheden af dit grundforløb.

Selve hovedforløbet består både af praktikperioder i en virksomhed og skoleperioder på en erhvervsskole. I dine praktikperioder vil du modtage praktisk undervisning inden for dit fag i den virksomhed, du har en praktikplads i. I løbet af dine skoleperioder vil du modtage teoretisk undervisning i de fag, der matcher din valgte uddannelse. Antallet af skoleperioder afhænger af, hvilken uddannelse du vælger. Som udgangspunkt skal du have en praktikplads inden du starter på hovedforløbet.

 

Prøvetid

I de første tre måneder af din praktikperiode er du på prøvetid. Her kan din uddannelsesaftale opsiges af både dig og din arbejdsgiver. Skoleperioder medregnes ikke i denne periode. Ligeledes kan denne periode forlænges, hvis du har sygefravær i mere end en måned.

 

Hvis du har en gymnasial uddannelse/arbejdserfaring

Hvis du har anden relevant uddannelse/arbejde har du muligheden for at få godskrevet dele af undervisningen, og derved opnå en kortere uddannelsestid. Dette kaldes merit, og er noget skolen er med til at aftale.

Har du derimod en bestået HHX, kan du søge direkte ind på hovedforløbet og springe grundforløbet over. I og for sig kan dette også godt lade sig gøre med en STX, HTX eller HF, men her skal du blot gennemføre et særligt afkortet grundforløb inden, på mindst 10 uger højest ½ år, en såkaldt HGS/EUS.

Læs mere om de forskellige uddannelsers forløb og opbygning under vores beskrivelse af alle erhvervsuddannelser.

Læs mere

LÆS MERE OM ERHVERVSUDDANNELSER

Du kan læse meget mere om de forskellige elevtyper og de specifikke uddannelsesforløb og adgangskrav under Erhvervsuddannelser

Læs mere