Hvad er et eux-forløb?

Et eux-forløb betyder kort fortalt, at du har mulighed for at kombinere din erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen. Vælger du at gøre dette, opnår du det, der kaldes generel studiekompetence, hvilket betyder, du kan læse videre på lige fod med dem, der har gennemført en gymnasial uddannelse. Dette betyder også, at du gennem din erhvervsuddannelse modtager undervisning i fag på gymnasialt niveau.

Efter endt eux-forløb kan du enten vælge at arbejde som faglært eller søge ind på en videregående uddannelse.

Hvad indeholder et eux-forløb?

Et eux-forløb indeholder forskellige fag på gymnasialt niveau, der i gennemsnit svarer til en 2-årig gymnasial uddannelse. En erhvervsuddannelse med eux-forløb består ligesom den almindelige erhversuddannelse af et praktikforløb og skoleundervisning. Måden, hvorpå den adskiller sig fra den almindelige erhversuddannelse, er, at grund- og valgfagene er skiftet ud med fag på gymnasialt niveau. Det vil altså sige, du ikke mister noget fra erhvervsuddannelsen, og du uddanner dig på lige fod med elever, der tager den klassiske erhvervsuddannelse.

Der stilles en række krav til et eux-forløb, som skal opfyldes gennem uddannelsen:

  • Du skal have dansk på A-niveau, engelsk på B-niveau samt matematik og samfundsfag på mindst C-niveau
  • Du skal have et yderligere antal fag på enten A-, B- eller C-niveau.
  • Du skal udarbejde en større skriftlig opgave
  • Du skal gennemføre et skriftligt eksamensprojekt i to eller tre fag.

Det varierer fra eux-forløb til eux-forløb, hvilke fag du skal have på gymnasialt niveau. Dette er tilpasset selve uddannelsen, så du kun får de fag, som er relevante for den uddannelse, du tager.

På 1. og 2. del af grundforløbet er der placeret grundfag på C-niveau. Har du ikke adgang til grundforløbets 1. del, skal du opkvalificere dig forud for eller parallelt med grundforløbets 2. del. Eventuelle omkostninger i forbindelse med denne opkvalificering vil blive refunderet.

Længden på et eux-forløb varierer fra uddannelse til uddannelse, men typisk er uddannelsestiden længere end ved den pågældende normale erhvervsuddannelse. Den præcise længde er fastlagt i uddannelsesbekendtgørelsen for den pågældende uddannelse.

Du kan blive klogere på de enkelte uddannelsers varighed – med og uden eux – her.

Du afslutter forløbet med en eksamen bestående af mindst 6 prøver i de gymnasiale fag samt en mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i det skriftlige eksamensprojekt. Du vil udover et erhversuddannelsesbevis modtage et eux-bevis ved uddannelsens afslutning.

Obligatorisk eux

På både kontor- og finansuddannelsen er eux obligatorisk og kan altså ikke fravælges. Her gennemfører du den studiekompetencegivende del af eux-forløbet som et 1-årigt forløb, som ligger lige efter grundforløbet. Derefter tager du uddannelsens hovedforløb.